Værktøjskasse

Via overskrifterne her under, finder du det projektrelevante materiale, du skal bruge ved indsamling af dokumentation og afrapportering.

Oversigt over nødvendig dokumentation opdelt efter aktiviteter finder du under Vejledninger.

Her finder du skabeloner til breve, Power Point og andet materiale til brug inden for projektet, ligesom logo'er er lagt op (EU, STEM, Regionerne) 
Og send gerne jeres skoles logo til STEM-vejen@mercantec.dk

Husk, at vi alle skal have plakat hængende synligt - helst ved indgangen til vores skoler. 

Deadlines

Materiale indsendes til operatør til afrapportering på månedlig basis - senest d. 8. i hver måned. Falder denne på en weekend eller helligdag, da første hverdag herefter. 
Vær OBS på, at der sikkert er anden deadline lokalt på de enkelte skoler. 

OBS

Værktøjskasse er opdateret 4/3 2020

Se opdateret oversigt over nødvendig dokumentation under "Vejledninger" i Værktøjskassen (4/3 2020)

Projektperioder

Periode 2 - 1/3 2018 - 31/8 2019 Aflagt, afventer ERST (LS/3/3 2020)


Periode 3 - 1/9 2019 - 28/2 2020 - Husk deadline til Operatør 8/3 2020


Periode 4 - 1/3 2020 - 31/8 2020
Periode 5 - 1/9 2020 - 28/2 2021
Periode 6 - 1/3 2021 - 31/8 2021
Periode 7 - 1/9 2021 - 31/12 2021