Værktøjskasse

Via overskrifterne her under, finder du det projektrelevante materiale, du skal bruge ved indsamling af dokumentation og afrapportering.

Oversigt over nødvendig dokumentation opdelt efter aktiviteter finder du under Vejledninger.

Husk, at vi alle skal have plakat hængende synligt - helst ved indgangen til vores skoler. 

Deadlines

Materiale indsendes til operatør til afrapportering på månedlig basis - senest d. 8. i hver måned. Falder denne på en weekend eller helligdag, da første hverdag herefter. 
Vær OBS på, at der sikkert er anden deadline lokalt på de enkelte skoler. 

OBS

Opdateret udgave af oversigten over dokumentation under vejledninger (10/9 20)

Projektperioder

Periode 2 - 1/3 2018 - 31/8 2019 - Godkendt ved ERST 27/4 2020

Periode 3 - 1/9 2019 - 28/2 2020 - Indsendes til ERST 18/5 2020 - ligger stadig hos Revisionen

Periode 4 - 1/3 2020 - 31/8 2020 - pending

Periode 5 - 1/9 2020 - 28/2 2021 - indeværende periode
Periode 6 - 1/3 2021 - 31/8 2021
Periode 7 - 1/9 2021 - 31/12 2021